Ads
Nam sinh Lô Văn Anh và cô giáo chủ nhiệm Minh Hạnh trong giờ Tin học

Tuyên dương toàn quốc cậu học trò Ơ Đu giàu nghị lực ở Nghệ An

Lô Văn Anh là đại diện duy nhất của dân tộc Ơ Đu - một trong số các dân tộc thiểu số rất ít người, tham dự Lễ tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu...